Van probleem naar perspectief

Mindfulness Training

Een aandachtstraining om kinderen leren focussen en hun concentratie te vergroten.

Mindfulness staat voor opmerkzaamheid: Bewust zijn en acceptatie van het hier en nu, zonder te oordelen.

Doelgroep:
Voor kinderen van 6-12 jaar.

Doelstelling:
Leerlingen handvatten bieden om bewust hun aandacht te richten één ding; dat waar ze mee bezig zijn. Concentratie is een voorwaarde om tot leren te komen.

Uitvoering:
Door middel van verhalen, begeleide meditaties en bewegingsoefeningen worden vaardigheden aangeleerd zoals stilzitten, voelen, aandacht richten en verplaatsen, aardig zijn voor jezelf en een ander. Dit kan in een klassikale lessencyclus in de gymzaal of in een kleinere speciaal geselecteerde groep.

Tijdens de training wordt er gewerkt aan:

Het verbeteren van het geheugen en de concentratie.
Mentaal en verbaal groeien en kunnen uitdrukken.
Aardig zijn voor jezelf en een ander.
Waarnemen van en omgaan met gevoelens.
Helpende gedachten vormen bij stress situaties.

Ja, ik wil graag informatie ontvangen
over deze training.

Rots & Watertraining

Een fysieke training om sociale competenties en weerbaarheid van kinderen te vergroten.

Rots staat voor vertrouwen in jezelf, je eigen kracht voelen, voor jezelf opkomen.

Water staat voor samenwerken, bewust worden van eigen gevoelens en aandacht hebben voor die van anderen.

Doelgroep:
Voor kinderen van 6-12 jaar.

Doelstelling:
Het vergroten van de communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en het welzijn van het kind. Hiermee willen we problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag voorkomen en verminderen.

Uitvoering:
Door middel van sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd zoals regels en grenzen herkennen bij jezelf en deze durven aangeven. Daarnaast leren we de regels en grenzen van anderen te herkennen, aanvaarden en respecteren. Dit kan in een klassikale lessencyclus in de gymzaal of in een kleinere speciaal geselecteerde groep.

Tijdens de training wordt er gewerkt aan:
Het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.
Het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden.
Sociale en communicatieve vaardigheden.
Wederzijds respect, iedereen mag er zijn, je veilig voelen

Ja, ik wil graag informatie ontvangen
over deze training.