Van probleem naar perspectief

Gedrag

De maatschappij verandert in een hoog tempo. Technologische ontwikkelingen hebben effect op sociale interactie; het gedrag van mensen.

In het gezinsleven, op scholen en bij organisaties gelden er hierdoor andere regels dan voorheen. Het is zaak om te anticiperen op de hedendaagse vraagstukken, met een welgekozen aanpak passend bij de kwesties van nu.

Thuis
De snelle maatschappij is veeleisend. Hierdoor kom je als ouders soms tijd en aandacht te kort en worden gedragsvraagstukken over de opvoeding te complex om alleen op te lossen. De gedragsspecialist begeleidt op maat, want ieder gezin is uniek en we willen allemaal het beste voor onze kinderen.

Onderwijs
Probleemkinderen bestaan niet, want een probleem staat nooit op zichzelf. Het passend onderwijs vraagt om andere aanpakken op school omdat gedrag en leren onlosmakend met elkaar verbonden zijn. De gedragsspecialist onderzoekt de interactie tussen leerling en leerkracht en ondersteunt de leerkracht in de zoektocht naar de juiste aanpak. Het welbevinden van de leerling staat voorop, de resultaten zullen volgen.

Bedrijfsleven
Binnen organisaties valt vaak winst te behalen door het verbeteren van communicatie. Wat heeft het voor effect op je werknemers en hun inzet als je bewust bent van je uitstraling als projectmanager? Of hoe je vergaderingen leidt? Als er meerdere omgevingsfactoren spelen is het van belang om interactie vanuit een breder perspectief te onderzoeken. Er is altijd sprake van een wisselwerking.

Wilt u vrijblijvende informatie of een aanvraag op maat doen, klik dan hier.

De gedragsspecialist gelooft in maatwerk en biedt ondersteuning bij de zoektocht naar een geschikte benadering die wél tot succeservaringen leidt.