Van probleem naar perspectief

Coaching

Coaching is een doelmatig instrument om mensen bij hun ontwikkeling te begeleiden. Dit geldt voor iedereen: kind, ouder, leerkracht, projectmanager of directeur.
In een begeleidingstraject staat de ondersteuningsbehoefte van de persoon centraal.

Hij of zij zal de verandering in gang moeten zetten. Werken aan een zelfgekozen doel motiveert en geeft energie, de coach volgt en bewaakt het proces. Voor het slagen van het coachings- of begeleidingstraject moet worden nagedacht welke benadering past bij de coachee. Een oplossingsgericht begeleidings- of beeldcoachtraject werpt zijn vruchten af. Gelang de hulpvraag is een combinatie van observaties, gesprekken en filmopnames wenselijk.

gedragsspecialist | coaching

Thuis
Voor ondersteuning van uw kind op leer- of sociaal vlak of in de opvoeding. Vanuit een gratis intake-gesprek bekijken wij samen waar er winst valt te behalen. Afhankelijk van uw hulpvraag en wens wordt er een passende begeleiding opgezet om hulp te bieden aan huis.

 

Onderwijs
Passend onderwijs klinkt veelbelovend, echter het vormgegeven in de praktijk is niet eenvoudig. Hedendaags wordt er veel kennis en kunde van de leerkracht verwacht die met regelmaat handelingsverlegenheid ervaart. Begeleiding van dit complexe vak is een must, om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Dit werkt niet vanuit een protocol, hedendaagse kwesties vragen om een adequate benadering.

Bedrijfsleven
Goede communicatie is de sleutel naar succes, in het bedrijfsleven valt er winst te behalen in vergaderstructuren en de manier van leidinggeven.  Gedragsspecialist geloof in werken vanuit verbinding; pas als er echt contact wordt gemaakt ontstaat er beweging en ruimte tot verdieping. Ook hier geldt een aanpak op maat.

Wilt u vrijblijvende informatie of een aanvraag op maat doen, klik dan hier.